Kosten

 

 

 

Page up

De kosten van het duiken met rebreathers kunnen worden gesplitst in 3 soorten kosten;

  • Aanschafkosten
  • Gebruikskosten
  • Onderhoudskosten
  • (extra cadeautjes om je partner te sussen)
De aanschafkosten van een rebreather zijn relatief hoog. We kunnen vergelijkingen maken met normale duikapparatuur. Stel een duiker koopt een 'normale' volledige uitrusting dan kost dit ongeveer € 1.000.  Het merendeel van deze kosten zit in de flessen, de automaten en in het trimvest. Deze kosten zijn respectievelijk voor een fles € 225, een automaat € 325 en een trimvest € 450 totaal € 1.000.

Ook een rebreather bestaat uit een trimvest, een fles en een ademsysteem. Vergelijken we als eerste open circuit (OC) met semi-closed SCR dan kan worden gezegd dat SCR systemen ca 2 ΰ 3 maal duurder zijn dan open circuit. Echter zouden we dit vergelijken met de Halcyon rebreather welke ook een semi closed rebreather is dan gaat de vergelijking niet op. De Halcyon kost ca € 8.200. Vergelijken we echter met de Drδger Ray dan kost deze ca € 2.270, terwijl een Dolphin ca € 3.400 kost.

Een closed circuit rebreather CCR is een heel ander verhaal. De meest verkochte CCR rebreather is waarschijnlijk de voormalige "buddy inspiration" die nu formeel "inspiration" heet. Deze RB kost compleet ongeveer € 8.000,00 hetgeen met wat extra onderdelen die je nodig hebt ca 8 keer de prijs van OC is. Er zijn echter nog veel duurdere rebreathers. Informeer maar eens naar de CIS LUNAR MK5 waaraan een prijskaartje van US$ 15.000 hangt. Dus ca 15 x duurder als OC.  Maar goed dan heb je ook wat......

De gebruikskosten: de kosten van het gebruik van OC beperken zich tot het vullen van een cilinder met perslucht of met nitrox. Een vulling voor een 12 liter cilinder met perslucht kost bijvoorbeeld € 3,65, terwijl een vulling van 12 liter met EAN 32 € 8,17 kost. Laten we aannemen dat we hiermee een uur kunnen duiken. Als we gaan duiken met de SCR dan komen hier de kosten voor sofnolime bij. De kosten bedragen per verpakking van 20 kilo € 80. Een scrubber bevat ca 2,5 kg korrels en daar kan 3 uur mee gedoken worden. Er kan dus 8 keer mee worden gevuld. Totaal kan dus met een verpakking korrels 8 x 3 uur = 24 uur worden gedoken. Dit betekent een kostenpost van € 80,--/24 = € 3,33 per uur. De kosten per duikuur voor de SCR bedragen dus 5 liter nitrox = € 4,50 en ca € 3,40 aan kosten voor sofnolime. Om het mengsel te analyseren is een analyser nodig. Deze verbruikt een zuurstofcel per twee jaar (ongeveer) en er kan effectief ca 100 uur mee gemeten worden (Dit is een aanname. In dit geval betekent het dat de duiker gedurende twee jaar elke week een duik maakt en trouw zijn analyse uitvoert). Een zuurstofcel kost ongeveer € 90 dus dient € 0,90 per uur duiken bij de kosten te worden opgeteld. Totale kosten per duik dus € 8,80 per uur. Uiteraard is dit zonder verzekeringskosten, zonder afschrijving van de set.

Voor het CCR duiken zijn de extra kosten het gebruik van 100% medicinale zuurstof. Hoe dit wordt aangekocht hangt sterk af van je persoonlijke omstandigheden. Ondergetekende huurt twee cilinders bij een gasfabrikant en vult hieruit zelf zijn flessen. De kosten per flesje bedragen op deze manier uitgaande van het vullen met een minimale druk van 75 bar voor binnenwater en van 150 bar voor op zee gemiddeld € 5,45 inclusief huur van de industriecilinders. De duiktijd echter is weer veel langer per flesje. Laten we voor het gemak zeggen 3 uur dan komen de kosten voor zuurstof op € 1,82 per uur. Sofnolime € 3,40 per uur. Zuurstofcellen zijn een serieuze kostenpost. Uitgaande van een levensduur van twee jaar moeten 4 cellen worden vervangen, 3 stuks in de rebreather en 1 in de analyser. Kosten hiervoor 4 x € 0,90 = € 3,60. Verdungas van de CCR is in mijn geval perslucht en kost € 1,82 per vulling. Totale kosten per uur voor het duiken met de CCR is dus zuurstof € 1,82 - sofnolime € 3,40 - cellen € 3,60- perslucht € 1,82, CCR dus totaal per uur € 10,64. Deze kosten zijn uiteraard ook weer zonder kosten voor de verzekering de afschrijving, enz.

De onderhoudskosten: de kosten voor onderhoud beperken zich tot het vervangen van de zuurstofcellen elke twee jaar. Deze kosten dienen eigenlijk per duik te worden berekend, echter kunnen ook tot de onderhoudskosten worden gerekend. Het preventieve en normale onderhoud beperkt zich tot het periodiek vervangen van o-ringen en afdichtingen. Hierbij moet worden gedacht aan een bedrag van ca € 113,45 per jaar. Door stoot- of valschade kan dit bedrag natuurlijk hoger uitvallen. Ook het jaarlijks periodiek onderhoud van extra  gemonteerde automaten reken ik nu  niet mee.

Top of page

Please sign my Guestbook