Maintenance Inspiration

 

 

 

Page up

Het onderhoud van een CCR rebreather is complex en vergt beduidend meer werk dan het onderhoud van normale duikapparatuur. Feitelijk is het onderhoud een onderdeel van het gebruik. Om te beginnen moet je je realiseren dat bij normale duikapparatuur eigenlijk alleen het gedeelte van de tweede trap met je ademwegen in aanraking komen. Dit is bij een rebreather volstrekt anders. Het mondstuk, de in- en uitademslangen, de contralongen en de scrubber zijn allemaal onderdelen die een verlengstuk vormen van je longen. Het is dus essentieel voor afdoende ontsmetting te zorgen. Slecht onderhoud vormt een rechtstreekse bedreiging voor je gezondheid. Een ander aspect van het onderhoud is dat er een groot aantal onderdelen in aanraking komen met zuurstof van een hoog percentage. Deze onderdelen dienen zuurstofschoon te zijn, maar als materiaal ook geschikt voor gebruik in een zuurstofrijke omgeving. Als materiaal hiertoe is geprepareerd verkeert het in 'zuurstof service' conditie. Het spreekt vanzelf dat deze onderdelen als zodanig behandeld dienen te worden.

OMS  Oxygen Compatible Grease

Zuurstofcompatible
smeermiddel.
(50 gram 100 euro)

Fabrikanten van RB 's schrijven heel nauwkeurig de periodieke onderhoudsbeurten voor. In principe moet je je hieraan houden. Zo is een jaarlijkse grote check net als voor je automaten een belangrijke onderhoudsverplichting. Door de uiterst grondige check voorafgaand aan elke duik worden mankementen snel ontdekt. Na de duik wordt, als er binnen 12 uur geen tweede duik volgt, een kleine schoonmaak gehouden. Deze bestaat uit het ontsmetten van de inademlong en de ademslangen. Na een aaneengesloten aantal dagen duiken, wordt de ademloop volledig gedesinfecteerd, de scrubber uit elkaar gehaald en worden de cellen gedroogd. Zo'n onderhoudsbeurt is op het niveau van je spullen uitspoelen na een duikweekend op zee, zoals je gewend bent met Open Circuit. Dit onderhoud moet eigenlijk meer worden gezien als regulier onderhoud. Naast dit type onderhoud is er ook preventief onderhoud. Denk aan het vervangen van hoge drukslangen en het wisselen van kleppen. Elke 1,5 a 2 jaar worden ook de zuurstofcellen vervangen. De hogedruk cilinders dienen net als normale duikcilinders regelmatig ter keuring te worden aangeboden. Zuurstofcilinders zijn aan de maximale concentratie blootgesteld en vragen dus extra zorg. Er zijn geen bijzondere regels voor, maar binnen de CCR gebruikers- kringen wordt een visuele inspectie elke twee jaar zeer aangeraden!!

Lees dit maar eens.......

Het onderhoud van de CCR RB vergt na een duiksessie ca 1 uur tijd. Het uitspoelen van normale duikapparatuur is met 20 minuten over het algemeen volbracht. Het vraagt dus om een zekere discipline de RB goed te onderhouden. Ook de kosten voor onderhoud en desinfectie zijn niet te onderschatten. Keuring, nieuwe cellen, zuurstofcompatible vet, nieuwe kleppen enz. enz.  zijn een serieuze kostenpost om rekening mee te houden !!

Top of page

Please sign my Guestbook