Twinspiration
 
 
Page up
Stel je eens voor dat je al 20 minuten duikt in een grot op een diepte van 120 meter, en dat je ademsysteem faalt! Je wil op dat moment niet alleen kunnen ademen, maar dit ook nog eens 3 uur volhouden om de noodzakelijke deco-stops te kunnen maken. De duiker heeft een tweede ademsysteem nodig om te gebruiken in het geval een systeem weigert! Onder rebreather duikers bestaan twee meningen hoe deze configuratie moet worden uitgevoerd. De meest gekozen optie is om extra cilinders of side bottles mee te nemen die als open circuit systeem redundantie bieden. De tweede optie is om een volledige tweede rebreather mee te nemen. Als de 'hoofd' rebreather faalt wordt overgeschakeld op een tweede systeem. Het grote voordeel is een identieke mix van systeem 1 en 2 op diepte en de lange tijd dat er kan worden geademd. Dave Apperley heeft voor de tweede methode gekozen om zijn bailouts te organiseren. 

Ik wil hem bedanken voor zijn toestemming dit artikel te mogen plaatsen. Onderaan de pagina vindt U de link naar zijn originele pagina.
Imagine being 20 minutes into a dive, 120 metres deep, in a cave, and having your breathing system fail! Not only do you need to breathe NOW, you also need to be able to breathe for the next three hours while you do your in-water decompression stops. The diver needs to allow for a second breathing system in case the primary system fails. Amongst rebreather divers there are two schools of thought. One option, and the one that is usually taken, is to either carry extra open circuit cylinders or stage them within the cave. The other option is to wear a second rebreather throughout the dive. If the main rebreather fails, the diver can switch over to the second unit and abort the dive, knowing their gas supplies are still at an optimal mix with a very long duration. Dave Apperley has chosen this second method for his bailout scenarios.

I wish to thank him for his permission to publish this article. At the bottom of this page you will find the link to his pages!

Dave heeft een standaard Inspiration gestript en volledig opnieuw opgebouwd in een Custom made behuizing. Hier is een tweede loop toegevoegd door een tweede Inspiration te integreren. Voor de tweede loop gebruikt hij standaard Inspiration contralongen, slangen en mondstuk. De tweede scrubber is echter zelfgemaakt uit PVC. Op deze foto zie je twee sets ademslangen twee mondstukken en twee paar contralongen. Hier ziet U Dave zuurstof injecteren in het tweede systeem. Voor elke rebreather is een handset beschikbaar en met kleur gecodeerd. Rode handset correspondeert met de rode ademloop. Gele handset met gele loop.  Dave has taken a standard Buddy Inspiration rebreather, stripped the guts out, and repackaged it into a custom case along with a complete second loop. The second loop uses standard Inspiration counterlungs, hoses, and mouthpiece, but utilises a custom built scrubber made from PVC. In this photo you can see the two sets of breathing hoses and mouthpieces, and the two sets of counterlungs. Dave is shown adding oxygen to the second system. There is one set of electronics in each unit, and are identified by coloured markings. The red electronics corresponds to the red mouthpiece, and likewise the yellow electronics and mouthpiece.
Hier zie je de unit met de achterdeksel verwijderd. Zoals je kunt zien is de originele Inspiration scrubber staand geplaatst, iets hoger dan de normale positie, en de tweede zelfgemaakte scrubber is horizontaal hieronder geplaatst. Flexibele rubber slangen verbinden de scrubber met de T-stukken op de contralongen. De interne cilinders zijn origineel uitgevoerd als 3 liter cilinders. Voor de tweede rebreather draagt Dave side bottles. Here is the unit with the rear cover removed. As you can see, the original Inspiration scrubber is upright, slightly higher than the normal position, and the second scrubber is horizontal below it. Flexible rubber hoses connect the second scrubber to the counterlung T-pieces. The internal tanks are the normal three litre steels for the primary loop, and Dave wears side slung tanks for the second loop.
Op deze foto van het front van de Twinspiration is te zien dat de unit niet rommelig is van opbouw. Feitelijk verschilt hij niet erg van de originele configuratie van de Inspiration met de contralongen over de schouder. Uiteraard moeten de sidebottles voor het tweede systeem hier nog worden geplaatst, maar de meeste Inspiration duikers dragen o.h.a. toch al een stage bottle. Het enige verschil op deze foto met een gewone Inspiration is de aanwezigheid van een tweede loop.

In this front view you can see that the unit is reasonably uncluttered, not really much different to the standard Inspiration with the counterlungs over the shoulders. Of course the two side slung cylinders for the second unit are still to be connected, but most Inspiration divers carry at least one of these anyway. The only giveaway in this shot is the second set of hoses and mouthpiece.
En hier zie je wat de set nu zo bijzonder maakt. De tweede set contralongen zijn gemonteerd tussen de behuizing en Dave's rug. In deze positie zijn ze zeer goed beschermd. Je kan hier overduidelijk de twee zuurstof inflators zien (groen) voor de zuurstof additie!

And here is what makes this setup so neat. The second set of counterlungs are mounted between the casing and Daves back. In this position they are very unobtrusive. You can plainly see the two green oxygen addition buttons, one for each loop.

De behuizing was speciaal gebouwd door een lid van de Rebreather List Bruce Steward. De kast is gebaseerd op de originele behuizing maar heeft meer intern volume. Het was oorspronkelijk een ontwerp voor een standaard Inspiration om in de behuizing twee 7 liters te plaatsen. Hierdoor is nog steeds een hoeveelheid ruimte vrij.

The case was custom built by Rebreather List member Bruce Stewart. It is based on the original housing, but has more internal volume. It was originally made to house a single Inspiration fitted with Faber seven litre steel cylinders so there is still a fair bit of internal space not used.
Een mooie opstelling van rebreathers na een recente duik op een 50 meter diep wrak in de buurt van Sydney. Links Jason Mc Hattan's MK15 rebreather. Hiernaast Dave's Twinspiration en daarnaast Barry's Inspiration. A line up of rigs after a recent 50m wreck dive off Sydney. On the left is Jason's Mk15, next is Dave's twin Inspiration, and on the right is Barry's standard Inspiration. There was also another standard Inspiration on this dive. Note the hinged casing on Barry's unit.
Dave klimt na een duik aan boord van het schip. De Twinspiration weegt 46 kilo waardoor het aan boord klimmen geen probleem vormt voor een beetje rebreatherduiker.... Dave climbs back onto the boat after the afore mentioned wreck dive. The unit weighs 46 kilograms so it's not too much trouble to climb the ladder.
Page about the Twinspiration made by Jason Mc Hattan

Top of page

Please sign my Guestbook