Logo Therebreathersite How a closed circuit rebreather works RSS feed
 
Donate Home Menu page Search page
This page is the introduction to CCR techniques 17 may 2010

There are many aspects in which the CCR rebreather differs from the SC rebreather. Please check this page to see the differences. The most important difference is that the CCR maintains a fixed pO2 while the SCR has a changing pO2. The CCR keeps the pO2 fixed and will mix oxygen with diluent to have the ideal mix at each depth. Please note that the composition of the gas changes with the depth while maintaining a fixed pO2! This will make it possible to make long and deep dives using very little gas. Downside is that the CCR is a much more complicated piece op equipment that asks for great care and maintenance in using such unit. Also the price is at least double when compared tot the SCR. Although each year many new CCR divers are trained is still is a rather small group using these rebreathers. (10000-15000 users world wide! (2006).

When the CCR rebreather is used with a Trimix for diluent you are able to dive the unit to depth beyond 150 meters! This asks for a great experience and training. Only a very little number of people dived the ccr to these depth.

Inspiration
Meg

Er zijn een groot aantal punten waarin de CCR (closed-circuit-rebreather) zich onderscheidt van de SCR rebreather. Hiervoor kan je vanuit de hoofdindex ook de lijst oproepen met verschillen tussen de SCR en de CCR rebreather. Waarschijnlijk het belangrijkste verschil is dat de CCR een constante partiŽle zuurstofdruk door een elektronisch geregeld systeem realiseert. Hierdoor wordt steeds het ideale percentage mengsel gemaakt op de diepte waar je je bevindt. Dit maakt lange duiktijden mogelijk en er zal geen gas verloren gaan, omdat het regelsysteem steeds voor de ideale mix zorgt. Een nadeel t.o.v. de SCR is de veel gecompliceerdere techniek. Ook zijn er een groter aantal aandachtspunten voor er met de CCR kan worden gedoken. De prijs van de CCR rebreather is minimaal 2 x hoger dan voor de SCR. Het aantal CCR duikers groeit gestaag, maar het gebruik van de CCR kent een vrij hoge drempel. Zowel op financieel vlak als op het gebied van opleiding moet je een lastiger traject doorlopen voor je je eerste CCR duik kan maken. Als aan de CCR rebreather een trimix systeem wordt toegevoegd worden duiken tot 180 meter diepte haalbaar! Dit soort duiken vergt echter een zeer specialistische kennis en wordt slechts door weinigen uitgevoerd.

   
         
Webshop Guestbook mail: jw.bech@quicknet.nl