Logo Therebreathersite Nederlandse Onderwater Sportbond RSS feed
 
Donate Home Menu page Search page
Informatie over de NOB updated 28 may 2010
Maart 2012. Eindelijk! De druk proef is zo goed als klaar. Na veel rondjes en correcties is eindelijk een eindpunt in zicht. We hopen voor de zomer van 2012 ons niewe boek te kunnen presenteren. De laatste inzichten zijn in het boek verwerkt. Er is een speciale foto sessie gehouden en de software is getest.

Mei 2010. De commissie technisch duiken zal dit jaar besteden aan het afronden van het Nitrox advanced boek. Bij het boek zal software worden geleverd waarmee decompressie kan worden uitgevoerd met verhoogde mengsels. We hebben een fantastisch programma van Kees Hofwegen speciaal ontwikkeld voor de NOB. Het programma maakt gebruik van Buhlmann met gradient factors. Met deze software kunnen decompressie duiken gemaakt worden op bijvoorbeeld de noordzee waarbij aanzienlijke tijdwinst kan worden behaald. Het gebruik van verhoogde zuurstofmengsels voor decompressie duiken wordt toegepast om langere bodemtijden te realiseren. We hopen in het najaar het pakket en het boek te kunnen presenteren!

 
Ook in 2008 en 2009 zijn weer instructeurs opleidingen gegeven. Nu eind 2009 zijn ca 150 instructeurs opgeleid en plannen we weer een nieuwe opleiding voor 2010.
Die zal een geheel ander karakter krijgen door de ervaringen van de afgelopen jaren. Voortschrijdend inzicht en de evaluaties hebben geleid tot nieuwe inzichten en opvattingen. Gelukkig maar, de sport is pas 59 jaar oud en we leren dagelijks!
 
Stand van zaken Oktober 2007:
Dit jaar zijn er twee nitroxinstrukteurs opleidingen afgerond. Daarbij zijn 54 nieuwe instructeurs opgeleid!
Ook is het boek Nitrox Basis klaar en daarmee is de nitrox opleiding toegankelijk voor 1* duikers die 25 duiken hebben gemaakt en 16 jaar oud zijn.
Het toekomstige programma wat de aandacht heeft van de technische commissie is het samenstellen van de advanced opleiding en de nitrox instructeurs opleiding. Voor de advanced opleiding zal worden afgeweken van de standaard DCIEM tabellen en waarschijnlijk gebruik worden gemaakt van modified Buhlman tabellen met GF.
De NOB is sinds kort bezig met technische duikopleidingen. In 1996 werden de eerste stappen gezet naar een opleidingsstructuur. Hiertoe zijn enkele  instructeurs opgeleid in Engeland tot Nitrox Instructeur. Voor de verdere ontwikkeling van cursusmateriaal is destijds besloten de richtlijnen van de IANTD te hanteren om het NOB materiaal te ontwikkelen. De opleidingsprogramma's van de NOB en de IANTD kennen dan ook veel overeenkomsten.  Parallel aan deze ontwikkeling is ook het programma voor het opleiden van het kader ontwikkeld. In 2001 is de laatste pilot cursus voor instructeurs gegeven en nu is de volledige opleiding tot nitrox instructeur klaar.
CCR Verdere opleidingen op technisch gebied bevinden zich nog in de kinderschoenen. Op dit moment is commissie Technisch Duiken actief die zich voor de NOB verdiept in de mogelijkheden verdere technische opleidingen voor de NOB te realiseren. De rebreatherwerkgroep heeft zich ten doel gesteld voor het einde van 2006 een presentatie over rebreathers klaar te hebben die een basis kan vormen voor duikers om met Technisch duiken verder te gaan.

De officiŽle NOB site: http://www.onderwatersport.org/

Presentatie Rebreathers door de eeuwen heen zoals gepresenteerd op de beurs Duikvaker
De Commissie Technisch duiken werkt op dit moment volop aan een inschalings procedure voor Nitrox instructeurs van andere organisaties. Tevens wordt nagedacht over de integratie van Technische duikopleidingen.
Het eerste wapenfeit van de commissie is de introductie van Nitrox Basis voor 1* duikers! (eind 2006)
Werkgroeprebreathers
 
         
Webshop Guestbook mail: jw.bech@quicknet.nl