Logo Therebreathersite What is a rebreather? RSS feed
 
Donate Home Menu page Search page
Type here the introduction of this very page 17 may 2010
What is a rebreather?

Characteristic of a rebreather is that exhaled air is partial or completely being reused by the diver. The way the exhaled gas is refreshed, explains   what kind of rebreather we are dealing with. The page "types of rebreathers" explains the main differences between the different sorts...
LT Lund II
   

Wat is een rebreather?

Een rebreather is een door een duiker gebruikt ademtoestel. Het kenmerkende aspect van een rebreather is dat het uitgeademde gas geheel of voor een deel wordt hergebruikt. Hierdoor zijn tijdens de duik geen bellen zichtbaar die ontsnappen Hoe het systeem de kwaliteit van de ademlucht be´nvloed wordt bepaald door het  type rebreather waarmee we te maken hebben. Ga verder met de pagina over verschillende soorten rebreather

CisLunar MK1
   
   
   
         
Webshop Guestbook mail: jw.bech@quicknet.nl